Gensidig metode

Den gensidige metode bruger samtidige ligninger til at fordele de omkostninger, serviceafdelingerne afholder til andre afdelinger; fordelingen foretages også mellem serviceafdelingerne. Denne metode resulterer i en nøjagtig fordeling af omkostningerne. Metoden bruges sjældent, da der er noget mindre nøjagtige metoder til rådighed, der kræver færre beregninger.