Ekstern kontrol

En ekstern kontrol er en handling truffet af en ekstern part, der påvirker styringen af ​​en virksomhed. For eksempel kan en regering vedtage en lov, der forbyder et firma at anvende diskriminerende ansættelsespraksis. Eller en virksomhed kan pålægge sine leverandører revision for at sikre, at de overholder minimumsarbejdsstandarder.