Uklassificeret balance

En uklassificeret balance indeholder ingen underklassificeringer af aktiver, forpligtelser eller egenkapital. I stedet for viser dette rapporteringsformat simpelthen alle normale linjeposter, der findes i en balance i deres likviditetsrækkefølge, og præsenterer derefter totaler for alle aktiver, passiver og egenkapital. Denne tilgang inkluderer ikke subtotaler for nogen af ​​følgende klassifikationer:

  • Omsætningsaktiver

  • Langsigtede aktiver

  • Nuværende forpligtelser

  • Langfristede forpligtelser

En balance, der inkluderer disse subtotaler, kaldes en klassificeret balance og er den mest almindelige præsentationsform. Denne præsentation er nødvendig for at udlede likviditetsforhold, såsom det aktuelle forhold, der afhænger af præsentationen af ​​kortfristede aktiver og kortfristede delsummer.

En uklassificeret balance kan være passende, når der er få linjeposter at rapportere, som det kan være tilfældet for et shell-selskab eller en lille virksomhed, der har meget få aktiver eller forpligtelser. Det kan også bruges til interne rapporteringsformål, hvor ledere har mindre behov for subtotaler. Hvis denne fremgangsmåde anvendes, præsenteres aktiver i rækkefølge efter likviditet, så kontanter præsenteres først og anlægsaktiver præsenteres sidst. Tilsvarende præsenteres forpligtelser i rækkefølge, hvornår de forfalder, således at gældsforpligtelser først noteres, og langfristet gæld sidst noteres.