Andre aktiver

Andre aktiver er en gruppering af konti, der er angivet som en separat linjepost i aktivsektionen på balancen. Denne linjepost indeholder mindre aktiver, der naturligvis ikke passer ind i nogen af ​​hovedkategorierne. Eksempler på disse mindre aktiver er:

  • Fremskridt til medarbejderne
  • Obligationsudstedelsesomkostninger
  • Udskudte skatteaktiver
  • Forudbetalte omkostninger