Præmie på obligationer, der skal betales

Præmie på obligationer, der skal betales, er det overskydende beløb, hvormed obligationer udstedes over deres pålydende værdi. Dette klassificeres som en forpligtelse og afskrives til renteomkostninger over obligationernes resterende levetid. Nettoeffekten af ​​denne afskrivning er at reducere renteomkostningerne forbundet med obligationerne.

En præmie opstår, når markedsrenten er lavere end den angivne rente på en obligation. I dette tilfælde er investorer villige til at betale ekstra for obligationen, hvilket skaber en præmie. De betaler mere for at skabe en effektiv rente, der matcher markedsrenten.

For eksempel sælges en obligation med en opgivet rente på 8%. På det tidspunkt er markedsrenten lavere end 8%, så investorer betaler $ 1.100 for obligationen i stedet for dens nominelle værdi på $ 1.000. Det overskydende $ 100 klassificeres som en præmie på obligationer, der skal betales, og amortiseres til omkostning over obligationens resterende 10-årige levetid. På det tidspunkt er det registrerede beløb på obligationen faldet til dets nominelle værdi på $ 1.000, hvilket er det beløb, som udstederen skal betale tilbage til investorerne.