Omkostningssted

Et omkostningscenter er en forretningsenhed, der kun er ansvarlig for de omkostninger, det pådrager sig. Lederen af ​​et omkostningscenter er ikke ansvarlig for indtægtsgenerering eller aktivforbrug. Et omkostningscenters ydeevne evalueres normalt gennem en sammenligning af budgetteret med de faktiske omkostninger. Omkostningerne ved et omkostningscenter kan aggregeres i en omkostningsgruppe og allokeres til andre forretningsenheder, hvis omkostningscentret udfører tjenester for de andre forretningsenheder. Eksempler på omkostningscentre er som følger:

  • Regnskabsafdeling

  • HR-afdeling

  • Det afdeling

  • Vedligeholdelsesafdeling

  • Forskning & Udvikling

Et omkostningscenter kan defineres på et mindre niveau end en afdeling. Det kan involvere en bestemt jobposition, maskine eller samlebånd. Denne mere detaljerede oversigt over omkostningscentre kræver dog mere detaljeret informationssporing og er derfor ikke almindeligt brugt.

Ledelsesfokus i et omkostningscenter er normalt på at holde udgifter nede på et minimumsniveau, muligvis ved hjælp af outsourcing, automatisering eller begrænsning af lønniveau. Den væsentligste undtagelse er, når et omkostningssted indirekte bidrager til rentabilitet (såsom F&U), i hvilket tilfælde et bestemt minimumsudgiftsniveau er nødvendigt for at understøtte salget.