Midtårsstævne

Midtårskonventionen fastslår, at et anlægsaktivt købt når som helst i løbet af et år afskrives fra midten af ​​det pågældende år. For eksempel, hvis der købes et aktiv på $ 100.000 den 15. februar, og det har en levetid på fem år, vil afskrivninger på $ 10.000 blive indregnet i det første år under den antagelse, at det faktisk blev erhvervet 1. juli. indregnet i hvert af de næste fire år, og der afskrives et halvt års afskrivninger i det sidste år. Midtårskonventionen bruges sjældent til regnskabsmæssige formål, men anvendes ofte til beskatning.