Mellemstatslige indtægter

Mellemstatslige indtægter er finansiering modtaget fra en anden regering, enten i form af et tilskud eller som godtgørelse for afholdte omkostninger. For eksempel kan en statsregering dele en del af sine motorvejsskatindtægter med amtskommunerne og kommunerne inden for dens grænser. Eller den føderale regering udsteder uddannelsesrelateret finansiering til statslige regeringer til yderligere distribution på lokalt niveau. Modtagerne af disse midler registrerer dem som indtægter.