Optjente gebyrer

Optjente gebyrer er en indtægtskonto, der vises i afsnittet om indtægter øverst i resultatopgørelsen. Den indeholder gebyrindtægter optjent i en rapporteringsperiode. Det rapporterede beløb som optjente gebyrer vil være det beløb, der modtages kontant fra kunder i rapporteringsperioden, hvis den rapporterende enhed opererer under kontantgrundlaget for regnskaberne. Alternativt indeholder kontoen det gebyrbeløb, der faktisk er optjent i rapporteringsperioden, uanset mængden af ​​kontanter modtaget fra kunder, hvis den rapporterende enhed fungerer under periodiseringsregnskabet.

Den optjente gebyrkonto bruges oftest i serviceindustrien, hvor den indeholder fakturering for sådanne tjenester som skatterådgivning, revisionsgebyrer og generel rådgivning. Kontoen kan også bruges i situationer, hvor en blanding af varer og tjenester sælges til kunder; i dette tilfælde fordeles indtægterne mellem kontoen for gebyrer optjent (for leverede tjenester) og en eller flere solgte konti.

Lignende vilkår

Optjente gebyrer svarer til de leverede tjenester , da begge begreber normalt handler om levering af arbejdskraftbaserede tjenester.