Kapitalinvesteringsbeslutninger

Kapitalinvesteringsbeslutninger involverer domme truffet af et ledelsesteam med hensyn til, hvordan midler vil blive brugt til at anskaffe kapitalaktiver. Der er en række faktorer, som ledelsen skal overveje, når de træffer beslutninger om kapitalinvestering, såsom:

  • Hvor godt en investering passer ind i virksomhedens langsigtede strategi.

  • Hvorvidt der forventes en forventet stigning i salget, hvor kapaciteten øges.

  • Om en forventet stigning i anlægsaktiver vil øge forretningens gennembrudspunkt og kræve, at virksomheden genererer mere salg, før det kan tjene overskud.

  • Om investeringen vil forbedre kapaciteten i virksomhedens flaskehalsoperation og derved øge organisationens kapacitet.

  • Om pengestrømme fra investeringen vil generere et positivt investeringsafkast.

  • Hvorvidt en investering til udskiftning af et aktiv kan udsættes ved at forbedre vedligeholdelsen af ​​det eksisterende aktiv.

  • Om investeringen kræves af lovgivningsmæssige krav, uanset investeringsafkastet.

  • Om firmaet har tilstrækkelig finansiering til rådighed til at betale for de aktiver, det ønsker at erhverve.

  • Om virksomhedens kapitalomkostninger er lave nok til at tillade en investering, der giver et positivt afkast.

Beslutninger om kapitalinvestering er også kendt som kapitalbudgettering.