Præmie på almindeligt lager

Præmien på almindelig aktie er forskellen mellem pålydende værdi af en aktie og den pris, som en virksomhed sælger aktien til investorer. Parværdi er pålydende værdi trykt på et aktiecertifikat; det er normalt ret lille, hvor $ 0,01 pr. aktie er et fælles beløb. For eksempel, hvis ABC Company sælger en andel af almindelig aktie til en investor for $ 10, og aktien har en pålydende værdi på $ 0,01, er præmien på almindelig aktie $ 9,99.

Denne præmie registreres sjældent på en konto med dette navn. I stedet registreres det mere almindeligt på en konto kaldet indbetalt kapital i overskridelse af pålydende værdi. Det kan også registreres på en konto kaldet yderligere indbetalt kapital. Kontoen vises i egenkapitalafsnittet på balancen. Det fremgår ikke af resultatopgørelsen.

Når aktier handles mellem investorer i eftermarkedet (f.eks. På en børs), er der ingen indflydelse på den udstedende enhed, da den ikke deltager i handlerne.