Mål for finansiel rapportering

Formålet med finansiel rapportering er som følger:

  • At give nyttige oplysninger til brugerne af økonomiske rapporter. Oplysningerne skal være nyttige ud fra en række perspektiver, f.eks. Om de skal give kredit til en kunde, om de skal låne ud til en låntager, og om de skal investere i en virksomhed. Oplysningerne skal være forståelige for dem med en rimelig forretningsgrundlag, hvilket betyder, at de ikke skal snøres med jargong eller belastes med så mange detaljer, at det er umuligt at udtrække det væsentlige om en virksomhed fra dens årsregnskab.

  • At give information om de pengestrømme, som en virksomhed er udsat for, herunder timing og usikkerhed for pengestrømme. Disse oplysninger er kritiske til bestemmelse af en virksomheds likviditet, som igen kan bruges til at vurdere, om en organisation kan fortsætte som en igangværende virksomhed.

  • At offentliggøre en enheds forpligtelser og økonomiske ressourcer. Der skal lægges vægt på ændringer i forpligtelser og ressourcer, som kan bruges til at forudsige fremtidige pengestrømme.

De foregående mål blev udviklet inden for rammerne af et kapitalistisk samfund, hvor der er behov for nøjagtige og komplette oplysninger for at drive effektive kapitalmarkeder. Denne liste er en udvidet version af de mål, der er fastlagt af Financial Accounting Standards Board (FASB). FASB antog, at kreditorer og investorer ville være de primære brugere af finansielle rapporter, og udviklede således en liste over mål, der svarer til deres behov.