Journalindgangsformat

En journalpost bruges til at registrere debet- og kreditsiderne for en transaktion i regnskabet. Det bruges i et regnskabssystem med dobbelt post, hvor både en debet og en kredit er nødvendig for at fuldføre hver post. De væsentlige elementer i journalformatet er som følger:

  • En overskriftslinje kan omfatte et journalpostnummer og en dato for indtastning. Nummeret bruges til at indeksere journalposten, så den kan gemmes korrekt og hentes fra lageret.
  • Den første kolonne inkluderer kontonummer og kontonavn, som posten er registreret i. Dette felt er indrykket, hvis det er for den konto, der krediteres.
  • Den anden kolonne indeholder det debetbeløb, der skal indtastes.
  • Den tredje kolonne indeholder det kreditbeløb, der skal indtastes.
  • En sidefodslinje kan også indeholde en kort beskrivelse af årsagen til posten. En post i sidefodslinjen anbefales stærkt, da der er så mange journalposter, at det er let at glemme, hvorfor hver post blev foretaget.

Således er det grundlæggende journalpostformat: